Atlanta Finland Society, Inc. (AFS) - Atlanta, Georgia, USA

Atlanta Finland Society, Inc. (AFS)

PO Box 768231 Roswell, GA 30076

 

 

 

 

 

Koulun tavoite
Koulumme tarkoitus on kehittää ja ylläpitää oppilaiden suomen kielen taitoja ja edistää heidän keskinäistä vuorovaikutustaan. Järjestämme myös Suomi-tapahtumia ja levitämme Suomi-tietoa. Koska koulukertoja on rajattu määrä, kannustamme vanhempia puhumaan lapsilleen suomea ja vahvistamaan heidän suomalaista kulttuuriperintöään.

Atlanta Suomi-koulun tavoitteena on järjestää opetus siten, että oppilaalle syntyy halu, rohkeus ja taito ilmaista itseään mahdollisimman monipuolisesti suomen kielellä. Koulu pyrkii herättämään oppilaissa mielenkiinnon suomen kieltä ja kulttuuriperimää kohtaan. Haluamme kasvattaa lapsia suvaitsevaisiksi ja kannustaa heitä olemaan ylpeitä monikielisyydestään ja -kulttuurisuudestaan.

Suomikoulu tukee luokan ulkopuolista oppimista luomalla yhdessä oppilaan ja tämän vanhempien kanssa luokkaopetusta laajempia oppimistilanteita. Vietämme yhdessä suomalaisia juhlapäiviä, kuten itsenäisyyspäivää, joulujuhlaa, Kalevalan päivää, pääsiäistä, vappua, äitien- ja isänpäivää sekä juhannusta. Pyrimme näin kannustamaan oppilaita suomen kielen aktiiviseen käyttöön ja kielitaidon edelleen kehittämiseen sekä sitouttamaan oppilaiden vanhemmat kielitaidon säilyttämiseen, jotta he omalta osaltaan loisivat lapselleen mahdollisuuden suomen kielen oppimiseen ja suomalaiseen kulttuuriin tutustumiseen.

Opetuksessamme suosimme perinteisiä suomalaisia lasten ja nuorten kirjoja. Keskitymme myös kasvattamaan oppilaiden Suomi-tietoutta erilaisten teemojen kautta. Suosittuja opetusteemoja ovat luonto, ympäristö, musiikki, elokuvat ja juhlapäivät.